Politica de confidentialitate in temeiul GDPR

Uniunea Patronatelor din Romania – BUSINESSROMANIA, denumita mai jos BUSINESSROMANIA” sau „entitatea”) cu sediul in Sos. Electronicii, nr. 48, sect. 2, (CDI Transport Building, et. 2), Bucuresti, Romania, telefon +4021.351.26.03, CUI 33910819, e-mail: office@businessromania.org, denumita în continuare „BUSINESSROMANIA” sau „entitatea” pune la dispoziția utilizatorilor paginilor web aflate la adresele URL de mai jos prezenta politică de confidențialitate, cu scopul de a furniza informații cu privire la modul în care vă prelucrăm datele cu caracter personal și în care vă protejăm viața privată și informațiile, respectând toate legile și reglementările aplicabile protecției datelor, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR).

Paginile web la care se refera prezenta politica de confidentialitate sunt cele aflate la adresele URL: www.businessromania.org (denumit în continuare „Site-ul web”). Politica de confidentialitate poate fi accesata in cadrul fiecarui Site web mentionat.

BUSINESSROMANIA solicită utilizatorului să aloce câteva minute pentru a citi cu atenție prezenta politică de confidențialitate.

Introducere.

Prezenta politică de confidențialitate se aplică fiecarui Site web al BUSINESSROMANIA mentionat mai sus, precum și interacțiunilor dintre utilizator și BUSINESSROMANIA prin intermediul paginii web menționate.

De asemenea, persoanele care si-au exprimat consimtamantul pentru a primi comunicari (de informare despre facilitati, produse, servicii, evenimente, proiecte, noutati disponibile in sfera de cunoastere a BUSINESSROMANIA, in conformitate cu scopul si obiectivele asociatiei.), inclusiv comunicari despre despre targuri,expozitii, proiecte si colaborari,  organizate sau nu de catre BUSINESSROMANIA, ori pentru a participa la studii de piata/sondaje despre activitatea asociatiei ori despre  produsele si serviciile din /relationate cu industria alimentara, sunt incurajate sa acceseze aceasta politica de confidentialitate, care contine informatii despre modul in care sunt prelucrate datele lor in aceste scopuri.

BUSINESSROMANIA va putea modifica această politică de confidențialitate atunci când este necesar. În cazul introducerii unor modificări, acestea vă vor fi comunicate prin intermediul paginii web sau prin alte mijloace, astfel încât să puteți lua la cunostinta efectiv de noile condiții privind confidențialitatea. În cazul în care continuați să utilizați funcționalitățile puse la dispoziție de către BUSINESSROMANIA după ce ați fost informat cu privire la modificările menționate mai sus, se va presupune că sunteți de acord cu acestea, cu excepția cazurilor în care este necesar consimțământul dumneavoastră expres.

Cine este operatorul care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal?

Operatorul datelor cu caracter personal este Uniunea Patronatelor din Romania – BUSINESSROMANIA, denumita mai jos BUSINESSROMANIA” sau „entitatea”) cu sediul in Sos. Electronicii, nr. 48, sect. 2, (CDI Transport Building, et. 2), Bucuresti, Romania, e-mail: office@businessromania.org, CUI 33910819.

Pentru a asigura o gestionare adecvată în cadrul prelucrării datelor dumneavoastră de către BUSINESSROMANIA, in vederea exercitarii drepturilor dumneavoastra, in calitate de  persoana vizata, puteti adresa intrebari/solicita lamuriri prin transmiterea unei solicitări scrise în acest sens la următoarea adresa: Sos. Electronicii, nr. 48, sect. 2, (CDI Transport Building, et. 2), Bucuresti, Romania, în atenția d-lui Costel Olteanu, ori la adresa de e-mail  office@businessromania.org

In conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679, pentru toate datele personale furnizate de utilizatori (persoane fizice ori juridice) si prelucrate de “BUSINESSROMANIA”, aveti drept de  acces, de rectificare si stergere, de opoziţie şi de intervenţie asupra datelor, dreptul la portabilitatea datelor şi puteti exercita aceste drepturi adresându-vă BUSINESSROMANIA, prin transmiterea unei solicitari in acest sens, utilizand datele precizate mai sus.

Care este scopul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Datele cu caracter personal furnizate de utilizatorii Site-ului web pot fi prelucrate de către BUSINESSROMANIA în următoarele scopuri, în funcție de tipul de date furnizate de utilizator, precum și de interacțiunile dintre utilizator și BUSINESSROMANIA prin intermediul paginii web.

 1. Navigarea pe Site-ul web. Utilizarea cookie-urilor:

atunci când vizitați Site-ul nostru web, utilizăm cookie-uri pentru a colecta automat informații cu caracter tehnic care pot identifica utilizatorul, cum ar fi adresa IP, tipul de browser de internet folosit pentru navigarea pe Site-ul nostru web, sistemul dumneavoastră de operare, denumirea domeniului sau gazda domeniului prin intermediul căruia utilizatorul navighează pe Site-ul web. Principalul scop al utilizării cookie-urilor este să vă ajute să aveți parte de o experiență de navigare îmbunătățită și, de asemenea pentru a vă putea oferi un conținut individualizat și adaptat intereselor și preferințelor dumneavoastră. Drept urmare, în măsura în care v-ați exprimat acordul cu privire la utilizarea cookie-urilor, le vom utiliza pentru a vă oferi o experiență personalizată și relevantă de navigare pe Site-ul nostru web și pentru a înțelege modul în care interacționați cu conținutul nostru informativ. Pentru mai multe informații despre utilizarea cookie-urilor pe acest Site web și scopurile în care acestea sunt utilizate, precum și cu privire la posibilitățile de a controla și/sau dezactiva cookie-urile, vă rugăm să consultați Politica noastră privind cookie-urile care poate fi accesata ..

 • Contactul cu utilizatorii Site-ului web și gestionarea și tratarea cererilor și solicitărilor din partea acestora:

Datele cu caracter personal ale utilizatorilor care contactează BUSINESSROMANIA prin intermediul oricăruia dintre canalele de contact puse la dispoziție prin intermediul Site-ului web pentru a primi cereri și/sau solicitări de la utilizatori vor fi prelucrate în scopul menținerii contactului între părți, al gestionării utilizatorilor Site-ului web, al furnizării de servicii de asistență pentru colaboratori sau utilizatori și al gestionării și soluționării unor astfel de cereri și solicitări.

 • Gestionarea și desfășurarea evenimentelor, campaniilor de informare ,sondajelor, evenimentelor, proiectelor, organizate/derulate de BUSINESSROMANIA (denumite colectiv, in prezentul inscris, „proiecte”) :

Datele cu caracter personal ale utilizatorilor colectate prin înregistrarea utilizatorului ca participant la oricare dintre proiectele derulate de BUSINESSROMANIA prin intermediul paginii sale web vor fi prelucrate în scopul gestionării modului de desfășurare a proiectelor in cazua, al acordării eventualelor beneficii si al furnizarii informatiilor relevante,  pentru analiza eficacității acestor proiecte, precum și în vederea respectării de către BUSINESSROMANIA a oricăror obligații juridice și fiscale aplicabile în calitate de entitate organizatoare a proiectelor  în cauză.

Utilizarea si prelucrarea datelor dumneavoastra (constand in nume, prenume, numar de telefon furnizat, adresa de e-mail, semnatura, date de identificare din cartea de identitate sau pasaport, fotografie sau imagine video, voce ) se pot realiza în cadrul activitatilor de dezvoltare/derulare a Proiectelor (si anume activitati de : raportari, analize, sinteze, studii, organizare evenimente asociate Proiectului), a evenimentelor/intalnirilor publice si interne organizate de BUSINESSROMANIA si in cadrul activitatilor de comunicare cu angajatii si colaboratorii asociatiei, cu ministere/autoritati/insitutii relevante pentru derularea Proiectului, dar si prin intermediul canalelor și mijloacelor media externe.

Astfel, datele personale de mai sus, pot fi difuzate/incarcate pe on-line, pe platforme /site-uri ale asociatiei, pe canale si materiale de comunicare interna (www.businessromania.org, google drive, google photos sau afisate pe paginile asociatiei deschise pe retelele de socializare (Facebook, Linkedin), pentru a ilustra activitatea asociatiei sau/si activitatile/etapele Proiectului sau evenimentul la care ati participat si pe durata ori in considerarea caruia au fost colectate datele personale precizate mai sus.

In ceea ce priveste: fotografiile ce redau imaginea dumneavoastra și/sau înregistrările audio-video la care participati si care cuprind imaginea și/sau vocea dumneavoastră, acestea sunt date personale ce vor fi prelucrate numai pe baza consimtamantului exprimat de dumneavoastra in mod expres, in scris.

De asemenea fotografia / inregistrari privind vocea/imaginea dumneavoastra (sub rezerva obtinerii consimntamantului precizat in paragraful anterior) , numele, prenumele si functia dumneavoastra, si implicit organizatia/entitatea in cadrul careia detineti functia respectiva, sunt date ce pot fi publicate in materialele si prezentarile interne necesare dezvoltarii/derularii si implementarii Proiectului, care insa nu au scop de promovare comerciala a asociatiei ori a drepturilor de proprietate intelectuala asociate BUSINESSROMANIA, ci sunt  materiale destinate exclusiv atingerii scopului Proiectului si derularii activitatilor necesare si relevante acestui scop.

Toate materialele și creațiile realizate/ comunicate/ difuzate/ utilizate conform celor menționate anterior sunt in proprietatea exclusiva a asociatiei, iar persoana vizata nu are dreptul de a comercializa, vinde, difuza, transmite sau utiliza aceste materiale si creatii, indiferent daca sunt in asociere sau fara asociere : cu logo/ firma/ marcile BUSINESSROMANIA ori cu cele asociate Proiectului.

În cazul în care vom colecta date cu caracter personal precum seria și numărul cărții de identitate sau codul numeric personal, acestea vor fi colectate și folosite în scopul de mai sus doar pentru a ne conforma obligațiilor legale/ fiscale. Participarea dumneavoastră la astfel de proiecte este voluntară. Drept urmare, dumneavoastră decideți dacă să ne oferiți datele dumneavoastră cu caracter personal, prin completarea formularelor de participare pe Site-ul nostru web sau a altor formulare similare prevăzute de regulamentele, specificul sau legislatia incidenta proiectelor respective.

BUSINESSROMANIA informează că, în orice caz, datele vor fi prelucrate în conformitate cu bazele legale și contractuale care reglementează proiectul în cauză, incluzand regulamentele, specificul sau legislatia incidenta proiectelor respective.

 • Comunicări de marketing direct:

Putem prelucra datele cu caracter personal pentru a vă informa despre: produsele și serviciile membrilor si cele disponibile /relevante in industria alimentara , activitatea asociatiei, oferte promoționale ale unor producatori/furnizori, despre initierea unor noi proiecte si beneficiile/scopul acestora,  și pentru abonarea la buletine informative. Ca regulă generală, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate în scopuri de marketing direct doar cu consimțământul dumneavoastră și prin utilizarea canalelor de comunicare (de exemplu, e-mail, sms etc.) cu care ați fost de acord atunci când v-ați exprimat consimțământul. Cu toate acestea, în măsura în care ne-ați comunicat adresa dumneavoastră de e-mail in contextul unei conjuncturi ocazionale, putem folosi adresa de e-mail, în conformitate cu prevederile legale în vigoare care ne permit să vă transmitem comunicări privind aspectele de mai sus, in masura in care acestea sunt similare cu cele in legatura cu care ne-ati funizat adresa de e-mail, pe baza interesului nostru legitim în acest sens; în orice caz, la obținerea adresei de e-mail de la dumneavoastră și ulterior, odată cu fiecare mesaj de marketing direct pe care vi-l putem trimite, vă vom oferi posibilitatea de a vă opune acestei utilizări a adresei de e-mail (dezabonare).

 • Sondaje, studii privind satisfacția membrilor ,colaboratorilor și feedback de la acestia

Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când decideți să participați la sondajele sau studiile noastre de piață, la anchetele privind gradul de satisfacție a colaboratorilor / membrilor asociatiei sau când ne furnizați feedback cu privire la activitatea asociatiei, feedback despre produsele și serviciile membrilor si cele disponibile /relevante in industria alimentara , activitatea asociatiei, oferte promoționale ale unor producatori/furnizori, despre initierea unor noi proiecte si beneficiile/scopul acestora,  și pentru abonarea la buletine informative.. Astfel de date cu caracter personal vor fi prelucrate în scopul de mai sus doar pe baza consimțământului dumneavoastră, având de asemenea în vedere și interesul nostru legitim de a ne ajuta să înțelegem nevoile și așteptările colaboratorilor, membrilot  cu privire la activitatea asociatiei. Participarea dumneavoastră la astfel de sondaje sau studii este voluntară. În consecință, este alegerea dumneavoastră dacă ne furnizați sau nu datele cu caracter personal (precum nume și prenume, informații privind preferințele și obiceiurile de cumpărare sau alte date cu caracter personal pe care vă oferiți să ni le furnizați), prin completarea formularelor de participare de pe Site-ul nostru web sau alte formulare similare furnizate în cadrul respectivelor sondaje sau studii.

 • Plugin-urile Facebook și LinkedIn

În scopul optimizării funcționale continue şi a unei maxime accesibilităţi pentru utilizatori, o parte din comunicarile noastre online utilizează plugin-urile sociale enumerate mai jos.

Puteţi recunoaşte plugin-urile de Facebook, prin logo-ul Facebook, precum si plugin-urile de LinkedIn, prin logo-ul LinkedIn, inserate in cadrul website-ului nostru. Pentru o prezentare generală a plugin-urilor Facebook, vă rugăm să faceţi click pe: http://developers.facebook.com/docs/plugins/, iar pentru plugin-ul LinkedIn, vă rugăm să faceți click pe: https://developer.linkedin.com/plugins . Atunci când accesați acest buton, plugin-ul stabileşte o conexiune directă între browserul dumneavoastră şi serverul Facebook ori severul LinkedIn. Prin urmare, Facebook ori LinkedIn este informat de faptul că utilizaţi serviciile noastre online cu adresa dumneavoastră IP. Atunci când faceţi click pe „butonul de distribuie” pe Facebook/ LinkedIn, în timp ce sunteţi conectat/conectată la contul dumneavoastră, puteţi conecta conţinutul serviciilor noastre online cu profilul dumneavoastră de Facebook/ LinkedIn. Facebook/LinkedIn va putea astfel asocia utilizarea serviciilor noastre online cu contul dumneavoastră de utilizator. Dorim să subliniem faptul că utilizarea datelor dumneavoastra prin utilizarea paginilor de Facebook ori LinkedIn sunt supuse termenilor si conditiilor si politicilor de confidentialitate stabilite de aceste companii, asupra carora BUSINESSROMANIA noastra nu detine niciun control sau responsabilitate.  Pentru mai multe informaţii referitoare la politicile de confidentialitate adoptate de aceste companii, vă rugăm să consultaţi politica de confidenţialitate a Facebook la adresa https://www.facebook.com/policy.php ori politica de confidențialitate a LinkedIn la adresa https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. În cazul în care nu doriţi ca Facebook ori LinkedIn să asocieze utilizarea serviciilor noastre online cu contul de Facebook/ LinkedIn, vă rugăm să vă deconectaţi de la contul dumneavoastră de utilizator Facebook/ LinkedIn, atunci cand accesati plugin-urile de Facebook sau LinkedIn pe website-ul nostru.

 • Interacțiunea cu utilizatorii canalelor de socializare

Vom prelucra datele dvs. cu caracter personal, precum nume și prenume, imagine, nume utilizator, adresa IP și, după caz, adresă de e-mail, număr de telefon și orice alte informații sau detalii pe care ni le comunicați în corespondență, atunci când decideți să interactionati cu noi prin intermediul canalelor de socializare precum Facebook, LinkedIn, YouTube, pe paginile oficiale ale asociatiei sau cand ne adresati întrebări, reclamații sau solicitări formulate prin intermediul acestor canale de comunicare. Accesarea paginilor noastre oficiale active pe canalele de socializare precum Facebook, Instagram, LinkedIn, Youtube, se realizează în condițiile stabilite exclusiv de aceste platforme de socializare. Fiecare canal de socializare are propria politică privind modul în care prelucrează datele dvs. personale. Dacă aveți nelămuriri sau întrebări legate de utilizarea datelor dvs. personale de către canalele de socializare, vă rugăm, ca înainte de accesare, să aveți în vedere politicile de confidențialitate furnizate de acestea. Pentru informații privind scopul și volumul colectării datelor și prelucrarea și utilizarea ulterioară a datelor de către aceste canale de socializare, precum și cu privire la drepturile dvs. în acest sens și posibilitățile de configurare pentru protejarea spațiului dvs. privat, vă rugăm să consultați informațiile privind protecția datelor disponibile la următoarele link-uri: Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube.

 • Ce date sunt prelucrate de BUSINESSROMANIA și din ce surse provin acestea?

Datele pe care BUSINESSROMANIA le prelucrează ca urmare a interacțiunilor utilizatorului prin intermediul Site-ului nostru web provin din următoarele surse:

 • Datele furnizate de utilizator odată cu completarea spațiilor pentru gestionarea procesului de comunicare cu utilizatorii puse la dispoziție de BUSINESSROMANIA și/sau a spațiilor puse la dispoziție pentru participarea la „proiectele” (notiune definita la pct. 3 mai sus) organizate de BUSINESSROMANIA, prin trimiterea de e-mailuri sau prin orice alt mijloc prin care BUSINESSROMANIA comunică cu utilizatorul.
 • Datele generate ca urmare a desfășurării, gestionării și tratării relației stabilite între utilizator și BUSINESSROMANIA poate prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal, în funcție de relația stabilită cu utilizatorul: 
 • Date de identificare și de contact, respectiv orice informații care permit BUSINESSROMANIA să vă identifice și să vă contacteze (de exemplu, nume și prenume, semnatura, adresa de e-mail, adresa poștală, cod poștal, oraș, sector/județ numărul de telefon).
 • Date academice sau profesionale și/sau detalii legate de ocuparea unui loc de muncă (de exemplu, datele conținute în curriculum vitae).
 • Alte tipuri de date: produse favorite, hobby-uri, interese, informații legate de stilul de viață; informații de înregistrare sau conectare solicitate de Site-ul web al BUSINESSROMANIA (de exemplu, ID logare/ e-mail, nume de utilizator, parola, intrebări de securitate/ răspunsuri; feedback oferit în calitate de consumator, respectiv informații pe care le furnizati pe Site-ul web despre experiența dumneavoastră în utilizarea produselor și serviciilor (de exemplu, comentarii și sugestii, testimoniale sau alte informații legate de produsele  alimentare si calitatea acestora, serviciile pde promovare a alimentelor, etc..); conținut generat de utilizator, respectiv orice conținut (de exemplu, fotografii, imagini video sau povesti personale) pe care il creați și îl distribuiti pe acest website sau indirect (de exemplu adresa IP).

Exclusiv în cazul în care utilizatorul paginii noastre web oferă alte tipuri de date în interacțiunile cu BUSINESSROMANIA aceste date vor fi prelucrate de către BUSINESSROMANIA numai dacă prelucrarea lor este necesară pentru atingerea scopului urmărit. În caz contrar, datele vor fi distruse fără să fi fost salvate anterior de către BUSINESSROMANIA.

 • Date biometrice, rezultand din inregistrari audio ,video , din fotografii , acestea fiind efectuate in cadrul activitatilor Proiectului la care participati in mod voluntar  si in baza propriei decizii; aceste date vor fi prelucrate numai in baza consimtamantului dumneavoastra.
 • Care este temeiul juridic al prelucrarii datelor dumneavoastră de către BUSINESSROMANIA?

BUSINESSROMANIA prelucrează datele cu caracter personal furnizate de utilizatorii paginii sale web în conformitate cu următoarele temeiuri juridice, în funcție de tipul de date furnizate de utilizator, precum și de interacțiunile dintre utilizator și BUSINESSROMANIA

1. Prelucrarea datelor dumneavoastră în scopuri privind ”Navigarea pe website. Utilizarea cookie-urilor” este realizată exclusiv în temeiul consimțământului solicitat utilizatorului.

2. Prelucrarea datelor dumneavoastră în scopuri privind „Contactul cu utilizatorii Site-ului web și gestionarea și tratarea cererilor și solicitărilor din partea acestora” se bazează pe gestionarea și tratarea relației juridice dintre utilizator și BUSINESSROMANIA., cu alte cuvinte, pe interesul legitim al BUSINESSROMANIA în gestionarea cererii dumneavoastră, menținerea contactului între părți și, după caz, furnizarea serviciului solicitat de utilizator, excutarea unei obligații legale, spre exemplu în ceea ce privește soluționarea solicitărilor de exercitare a drepturilor utilizatorilor cu privire la prelucrarea datelor lor, precum și, dacă este necesar, pe acordul care va fi solicitat utilizatorului.

3. Prelucrarea datelor dumneavoastră (nume, prenume, telefon, email, semnatura, functia si organizatia din care faceti parte sau pe care o reprezentati) în scopuri privind „Gestionarea și desfășurarea Proiectelor” și secțiunea „Cariere” se bazează pe interesul legitim al BUSINESSROMANIA de a: organiza campanii si informari privind produsele și serviciile membrilor si cele disponibile /relevante in industria alimentara , activitatea asociatiei, oferte promoționale ale unor producatori/furnizori, despre initierea unor noi proiecte si beneficiile/scopul acestora,  și pentru abonarea la buletine informative  și in scop de  recrutare a personalului corespunzător necesităților entitatii, precum și pe executarea unei obligații contractuale și legale în ceea ce privește prelucrarea datelor participantilor in vederea derularii Proiectelor, și de asemenea, în scopul respectării cerințelor legaleÎn toate situațiile în care consimțământul este necesar, acesta va fi solicitat utilizatorului.

4. Prelucrarea datelor dumneavoastră în scopuri privind „Comunicări de marketing direct” se bazează pe consimțământul care este solicitat, în fiecare caz, utilizatorului.

5. Prelucrarea datelor dumneavoastră în scopuri privind „Sondaje”, „studii” privind „gradul de satisfactie” si „feedback” (privind un scop , obiect, serviciu, actiune, clar determinate) se bazează pe consimțământul solicitat utilizatorului, precum și pe interesul legitim de a desfasura actiuni pentru a intelege nevoile și așteptările clienților cu privire la produsele și serviciile BUSINESSROMANIA.

BUSINESSROMANIA informează că va prelucra date cu caracter personal în scopuri bazate pe consimțământul utilizatorului doar în cazurile în care utilizatorul și-a dat acordul pentru fiecare dintre prelucrări, prin mijloacele de obținere a consimțământului puse la dispoziție de către BUSINESSROMANIA.

6. Prelucrarea datelor dumneavoastră în scopul administrării plugin-urilor Facebook ori LinkedIn se bazează pe interesul legitim al BUSINESSROMANIA de a permite interacțiunea cu persoanele interesate prin intermediul canalelor de socializare.

7. Prelucrarea datelor dumneavoastră în contextul interacțiunii cu utilizatorii canalelor de socializare se bazează pe interesul legitim al BUSINESSROMANIA de a permite interacțiunea cu persoanele interesate de informațiile publicate pe profilurile administrate de operator prin intermediul canalelor de socializare și să oferim răspunsuri la întrebările, reclamațiile sau solicitările utilizatorilor care ni se adreseaza.

8. Prelucrarea datelor dumneavoastra rezultand din/reprezentand imaginea dumneavoastra video, vocea sau fotografia  va avea ca temei juridic numai consimtamantul dumneavoastra prealabil, pe care il acordati sau nu , in mod expres si fara echivoc entitatii. Durata pastrarii/stocarii acestor date va fi cea pe care dumneavoastra o veti accepta in mod expres.

10. Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastră?

Datele colectate de BUSINESSROMANIA prin intermediul acestei pagini web vor putea fi comunicate următorilor destinatari din Romania, în funcție de temeiul legal al comunicării și numai în cazul în care este necesar:

 • Autorităților sau instituțiilor publice (de exemplu, în cazul în care comunicarea este necesară pentru gestionarea reclamațiilor, pentru îndeplinirea obligațiilor legale și fiscale care rezultă din organizarea si derularea Proiectelor sau atunci cand BUSINESSROMANIA este obligata in virtutea unei prevederi legale sa furnizeze informatii autoritatilor sau institutiilor avand competente în realizarea de inspecții și controale asupra activității și activelor BUSINESSROMANIA ori instantelor de judecata, pentru protejarea drepturilor și activelor BUSINESSROMANIA),
 • Notarilor publici (de exemplu, pentru autentificari, legalizari, etc…).
 • Agențiilor de marketing direct, publicitate, media digitală, furnizorilor de servicii de curierat (de exemplu:pentru organizarea sis derularea evenimentelor, Proiectelor, pentru expedierea unor comunicari si materiale),
 • Furnizorilor de servicii de sondaje sau studii/analize privind satisfacția și feedback, furnizorilor de servicii de centru de apel (in baza temeiurilor pentru aceste scopuri),
 • Societăților care oferă servicii de găzduire a platformelor BUSINESSROMANIA si societatilor /partenerilor care asigură întreținere tehnică a website-ului,
 • Auditorilor financiari sau juridici, contabililor, eventualilor membri ai asociatiei,
 • Persoanelor fizice sau juridice, ce detin calitatea de membri sau organe de conducere, cenzori ai BUSINESSROMANIA, ori sunt membri in comisii formate la nivelul  BUSINESSROMANIA.

În ceea ce privește celelalte scopuri ale prelucrării datelor detaliate în prezenta politică de confidențialitate, BUSINESSROMANIA îi informează pe utilizatori că aceste scopuri nu implică comunicarea datelor acestora de către BUSINESSROMANIA către parti terțe.

11.  Cât timp păstrăm datele dumneavoastră?

BUSINESSROMANIA va păstra datele dumneavoastră cu caracter personal cât timp este necesar pentru prestarea serviciului solicitat și/sau pentru atingerea scopului propus al prelucrării.

Ulterior, atât timp cât utilizatorul nu și-a exercitat dreptul de ștergere, datele sale vor fi păstrate pe durata termenelor legale aplicabile în fiecare caz, în funcție de tipul de date și de scopul prelucrării.

În orice caz, utilizatorul poate solicita informații detaliate despre termenele de păstrare a datelor aplicabile în cadrul BUSINESSROMANIA transmigtand  o solicitare la  adresa office@businessromania.org.

Estimăm că activitățile de prelucrare detaliate mai sus vor necesita stocarea datelor cu caracter personal pe următoarele perioade:

 ScopDurată
1Navigarea pe Site-ul web și utilizarea cookie-urilor1 an
2Răspunsul la întrebările, solicitările sau reclamațiile dumneavoastră3 ani
3Organizarea și gestionarea Proiectelor (evenimente, campanii de informare ,sondaje, evenimente , proiecte, organizate/derulate de BUSINESSROMANIA-Durata derularii Proiectelor, precum si perioada necesara pentru protejarea drepturilor BUSINESSROMANIA, avand in vedere legea aplicabila, inclusiv perioada de prescriptie si termenele prevazute de legislatia fiscala, (pentru toate datele ce nu au ca temei juridic al prelucrarii, consimtamantul) – Pana la momentul retragerii consimtamantului de catre persoana vizata (pentru date rezultand din/reprezentand imaginea dumneavoastra video, voce sau fotografie) 
4Comunicări de marketing directPana la momentul retragerii consimtamantului de catre persoana vizata
5Realizarea de sondaje, studii de piață, anchete privind gradul de satisfacție a membrilor, consumatorilor privind calitatea produselor alimentare sau pentru a obține feedback de la acestia cu privire la produsele și serviciile noastre, activitatea asociatiei3 ani
6Plugin-urile Facebook și LinkedIn
7Interacțiunea cu utilizatorii canalelor de socializareDurata necesară pentru păstrarea interacțiunii cu utilizatorii și oferirea răspunsurilor la solicitări, întrebări ori reclamații, precum și perioada necesară pentru protejarea drepturilor BUSINESSROMANIA, având în vedere legea aplicabilă, inclusiv perioada de prescripție.

Odată ce perioada de prelucrare indicată mai sus expiră, iar BUSINESSROMANIA nu mai are motive legale sau legitime de a prelucra datele utilizatorilor cu caracter personal, datele vor fi șterse în conformitate cu procedurile acesteia, care pot implica arhivarea, anonimizarea sau distrugerea acestora.

12. Care sunt datele cu caracter personal pe care trebuie să ni le furnizați în fiecare caz?

BUSINESSROMANIA îi informează pe utilizatori că, atunci când datele cu caracter personal sunt colectate printr-un formular pus la dispoziție pe Site-ul nostru, va fi necesar ca utilizatorul să furnizeze cel puțin datele indicate ca fiind obligatorii în formularul respectiv. În cazul în care nu se furnizează cel puțin aceste date, considerate necesare, BUSINESSROMANIA nu va putea gestiona serviciul sau cererea formulată de utilizator.

De asemenea, BUSINESSROMANIA îi informează pe utilizatorii care doresc să participe la un Proiect organizat de BUSINESSROMANIA că, în astfel de cazuri, vor trebui să furnizeze datele cu caracter personal solicitate în fiecare caz, în conformitate cu mecanismul/regulamentul/legea aplicabila în cauză și cu dispozițiile juridice specifice Proiectului, incluzand regulamentul campaniei/evenimentului/proiectului respectiv. Dacă nu furnizează datele necesare în fiecare caz, utilizatorul nu va putea participa la Proiectul în cauză și, dacă este cazul, nu va putea primi informari/comunicari/beneficii asociate Proiectului.

13. Ce anume trebuie să garantați atunci când furnizați date cu caracter personal?

Utilizatorul garantează că datele furnizate sunt reale, exacte, complete și actualizate, fiind responsabil pentru orice prejudiciu, direct sau indirect, care ar putea rezulta ca urmare a încălcării acestei obligații. 

În cazul în care utilizatorul furnizează date care aparțin unei terțe părți, acesta garantează că a informat respectiva terță parte cu privire la toate aspectele cuprinse în prezenta politică de confidențialitate și că a obținut consimțământul de a ne furniza datele acesteia în scopul prelucrării în cauză. Toate acestea trebuie să aibă loc înainte de furnizarea datelor unei terțe părți prin intermediul Site-ului nostru web.

BUSINESSROMANIA vă informează că pentru a furniza datele dumneavoastră cu caracter personal, în orice mod, prin intermediul Site-ului nostru, trebuie să aveți peste 16 ani. Utilizatorul care furnizează date către BUSINESSROMANIA prin intermediul acestui Site declară și garantează că are peste 16 ani, fiind pe deplin responsabil pentru această declarație. Utilizarea sistemelor, precum și a rezultatelor prelucrării este interzisă cu privire la copiii care nu au împlinit această vârstă fără consimțământul părinților/reprezentanților legali ai acestora. În cazul în care, în ciuda eforturilor noastre rezonabile de prevenire, o astfel de prelucrare are totuși loc, o vom înceta odată ce observăm faptul că utilizatorii nu au împlinit vârsta menționată mai sus.

14. Ce măsuri adoptăm pentru a vă proteja datele cu caracter personal?

Ca răspuns la preocuparea BUSINESSROMANIA de a garanta securitatea și confidențialitatea datelor dumneavoastră, au fost adoptate nivelurile de securitate necesare pentru protecția datelor cu caracter personal și au fost instalate mijloacele tehnice disponibile pentru a preveni pierderea, utilizarea abuzivă, modificarea, accesul neautorizat și furtul datelor cu caracter personal furnizate prin intermediul site-ului web. În orice caz, trebuie să țineți cont de faptul că măsurile de securitate pe internet nu sunt infailibile.

15. Care sunt drepturile dumneavoastră cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal?

BUSINESSROMANIA vă informează că aveți dreptul de a obține o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc.

În mod similar, BUSINESSROMANIA vă informează că aveți următoarele drepturi cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal:

 • De a accesa datele dumneavoastră: Aveți dreptul de a vă accesa datele pentru a ști care dintre datele cu caracter personal pe care le prelucrăm vă privesc și care sunt condițiile în care sunt prelucrate.
 • De a solicita rectificarea sau ștergerea datelor dumneavoastră: În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a rectifica datele cu caracter personal pe care le considerați inexacte și care vă privesc, și care sunt supuse prelucrării de către BUSINESSROMANIA, precum și dreptul de a solicita ștergerea datelor atunci când, printre alte motive, datele nu mai sunt necesare pentru scopurile în care au colectate.
 • De a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră: În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a ne solicita restrictionarea prelucrării datelor dumneavoastră, caz în care vă informăm că vom păstra datele în legătură cu care ați solicitat restrictionarea prelucrării numai pentru exercitarea sau apărarea unui drept în justiție.
 • La portabilitatea datelor dumneavoastră: În anumite circumstanțe, veți avea dreptul să primiți datele personale care vă privesc, și pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și ca acestea să fie transmise de BUSINESSROMANIA către alt operator.
 • De a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră: În anumite circumstanțe și din motive legate de situația dumneavoastră particulară, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră, caz în care prelucrarea va înceta, cu excepția cazului în care trebuie să continuăm să facem acest lucru din motive legitime imperioase sau pentru exercitarea sau apărarea unui drept în justiție.
 • De a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă.
 • De a depune o plângere la Autoritatea de Protecție a Datelor (ANSPDCP) și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente.

De asemenea, vă reamintim că aveți dreptul de a retrage orice consimțământ pe care l-ați furnizat pentru prelucrarea datelor dumneavoastră, fără ca acest lucru să afecteze legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

16. INFORMARE :

BUSINESSROMANIA vă informează că vă puteți exercita drepturile asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal prin oricare dintre următoarele canale:

 • Printr-o scrisoare adresată BUSINESSROMANIA. Va rugam ca aceasta să includă mențiunea „Protecția datelor”.
 • Printr-o solicitare adresată  BUSINESSROMANIA  la adresa de e-mail office@businessromania.org. Va rugam ca aceasta să includă mențiunea „Protecția datelor”.

În ambele cazuri, BUSINESSROMANIA are dreptul, in conditiile prevederilor legale, de a solicita furnizarea de informatii suplimentare necesare pentru a confirma identitatea persoanei vizate, atunci care are indoieli intemeiate cu privire la identitatea persoanei fizice solicitante.

BUSINESSROMANIA va furniza informațiile solicitate în termen de maximum o lună de la primirea cererii. Acest termen se poate prelungi cu încă două luni dacă este necesar, în funcție de complexitatea cererilor și de numărul acestora.

BUSINESSROMANIA vă informează că puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă în materie de protecție a datelor. Cu toate acestea, vă încurajăm să transmiteți în primă instanță reclamația dumneavoastră catre BUSINESSROMANIA, conform datelor pe care vi le punem la dispozitie mai sus, pentru a fi soluționată în mod amiabil.

Prezenta politica de confidentialitate se completeaza cu dispozitiile din  „NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL” – disponibila accesand link-ul https://businessromania.org/nota-de-informare-privind-prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal/.

Versiune actualizata iunie 2020

Uniunea Patronatelor din Romania – BUSINESSROMANIA